STAVBA STANU

Na úvod si nemohu nevzpomenout na naše táborové začátky. Náš oddíl pořádá tábory již od roku 1969, kdy se pod vedením bývalých skautů v roce 1968 obnovila činnost Junáka. Protože znovu založení oddílu bylo v dubnu roku 1968, nebyl materiál, táborové místo a čas pro vyřízení i tehdy nezbytných a potřebných formalit. Příprava prvního tábora byla ve znamení sběru zkušeností, nakupování a darování různého materiálu a improvizace. Všechny tyto nedostatky byly nahrazovány velkou chutí a elánem tábor opravdu uspořádat. Podsady se sbíjely z bedýnek od hrachu, krajinek a odkorů. Kostlivce byly různé. Středová tyč, kovové trubky, latě i tenká kulatina, která se přibíjela do rohu podsady. Stejné to bylo s celtami. Německé trojúhelníky, české kosočtverce, áčka, stany s podlážkou. A jako spojovací materiál hřebíky krátké i dlouhé, zabíjené zešikma, ohýbané na všechny světové strany. Později jsme nakupovali desky, hoblovali je, frézovali péro a drážku a znovu vyráběli podsady pro jiné typy stanů.

Postupně jsme se za ta léta dopracovali ke konstrukci, která umožňuje rychlé postavení stanů bez opravování, předělávaní podle toho jak co přiložíme k sobě a v neposlední řadě stejně rychlé zbourání tábora a uložení materiálu pro příští rok. Díky dnešním technickým možnostem používáme výhradně vruty (šrouby do dřeva), vratové šrouby, šrouby do železa a plechové díly. Vše je při výrobě šroubováno podle předem připravených šablon.

Stanové plachty Osada si dnes necháváme šít na zakázku v základním rozměru 200 x 200 cm s vnitřním krycím „laclem“ pod šněrováním, který se připíná z jedné strany na knoflíky, z druhé je pevně přišitý ke stanovce. Tyto nahradily původně suchý zip. Na ten se totiž přilepovaly poutka šněrování, chlupacením se zkracovaly a děti při snaze řádně zašněrovat stan trhaly dírky i poutka. Jeho výhoda je, že při srážení celtoviny se přešijí knoflíky a „lacl“ kryje mezeru mezi šněrovanými částmi přední strany stanu.


Podsada

Podsadu děláme z důvodu srážení stanovky menší, asi 195 x 195 cm. Kraje přesahují přes hranu podsady a zabezpečují v případě deště, že do stanu nezatéká. Ke stavbě podsady použijeme palubky. Stačí tloušťka asi 17 mm. Dvě protilehlé strany jsou kratší o dvě tloušťky palubek. Výšku volíme asi 75 – 80 cm, podle šířky palubky. My palubky kupujeme, nevyplatí se je při dnešních cenách vyrábět. Palubky zkrátíme na potřebné rozměry a připravíme si svlaky. To jsou desky, na které šroubujeme palubky. Protože na tyto svlaky pak šroubujeme panty, volíme jejich šířku podle pantů. Vzdálenost od konců rovněž volíme podle pantů.

Zhotovíme si šablonu, která umožňuje usazení svlaků. Přední strana má dva krajní a dva vnitřní. Těsně mezi vnitřními jsou ještě dva kratší, asi do poloviny výšky od horní hrany podsady. Po sešroubování mezi nimi vedeme řez pilou a vytvoříme tak dvířka. Spodní hranu dvířek zpevníme krátkým příčným svlakem. Šablona by měly umožnit i usazení vodorovných svlaků a přední a zadní stěně podsady pro položení postele. Šířka postele je zvolena podle používaného molitanu, lehátka nebo karimatky. Po vyřezání dvířek připevníme panty tak, aby umožňovaly otevření dvířek ven ze stanu. Boční a zadní stěna má čtyři svlaky pro vyšší tuhost podsady. Do šablony vložíme svlaky, naklížíme je a vkládáme jednotlivé palubky. Ty přes dřevo sklepáváme tak, aby přilehly jedna k druhé a podsada byla stejně vysoká na obou koncích. Každou palubku šroubujeme do každého svlaku dvěma vruty pomocí křížového bitu. Horní hrana podsady je tvořena pérem, které uhoblujeme. Tato orientace palubky je nutná z toho důvodu, že v případě deště stéká voda po palubce, kdy je drážka otočená směrem dolů, stékající voda se v drážce nedrží a nemůže prosakovat dovnitř stanu.

Výkresy


Panty a kostlivec

Používáme obyčejné dveřní panty, které můžeme koupit v každém železářství. Spodní panty neupravujeme a šroubujeme je na díly podsady asi 15 cm od země. Na protilehlé strany stejně a podobně jako u dveří, část s čepem je dole. To umožňuje v případě nutnosti podložení rohu podsady pro nerovný terén tak, aby se spojené díly nerozjížděly.

Spodní pant Horní pant s pouzdrem a kostlivcem
Spodní pant
Horní pant s pouzdrem a kostlivcem


Horní pant je tvořen dvěma panty a pouzdrem pro uchycení kostlivce. Čep spodního pantu je vyražen a při skládání nahrazen čepem pouzdra. Průměr kulatiny je o 1 mm menší než původní čep. Usnadňuje to skládání dílů podsady k sobě. Do pouzdra pak zasunujeme dřevěné latě – kostlivce, nosná konstrukce vlastního stanu. Příčný rozměr latě je 25x40 mm, délka odměřená podle čelní hrany plachty stanu. Horní spoj tří latí ve špici kostlivce je patrný z obrázků.

Špice kostlivce zvenčí stanu Špice kostlivce zevnitř stanu s dírkou pro sušící šňůru
Špice kostlivce zvenčí stanu
Špice kostlivce zevnitř stanu s
dírkou pro sušící šňůru


Všichni mají nutnost sušit a větrat některé drobnosti z osobních věcí táborníků, utěrka, ručník, plavky,voňavé ponožky. Pro je do čela plechu vyvrtán otvor, který slouží k praktické věci. Do těchto otvorů jsou vloženy háčky s nataženou sušící šňůrou.

Stan připravený na natažení plachty
Stan připravený na natažení plachty

Po kompletaci podsady a kostlivce naposledy zkontrolujeme pevnost spojů, utáhneme vruty, šrouby a přetáhneme stan přes kostlivce. Vypínání plachty provádíme pomocí tří tenkých latí asi 25 x 25 mm, které provlečeme šněrováním pod bočními a zadním dílem stanu. K podsadě samozřejmě přišroubujeme.

Přestože jsou podsady zhotoveny podle jednotné šablony, máme jednotlivé díly příslušného stanu očíslovány. V průběhu jednotlivých let stavby stanu se přece jenom sem tam vyskytnou vinou opotřebení drobné problémy, které je nutno upravovat přímo na tábořišti. Něco praskne a musí se vyměnit, něco se pouze uvolní a dotahuje se po složení podsady, nově dodělávané podsady jsou podle jiných šablon atd. Číslování usnadňuje orientaci při stavbě stanů. Třicet stanů postavíme ve čtyřech lidech během dvou dnů.
Copyright © 2015 TOM 4319 VATRA | Všechna práva vyhrazena