TURISTICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE - TOM 4319 VATRA


Adresa:  M. Fialy 3/247, 700 30 Ostrava-Dubina
IČO:  71241272
DIČ:  CZ 71241272
Termín:  3.7. - 15.7.2023
Cena:  5150 Kč  (Poplatek je nutno uhradit do 31.5.2023)

Tábor se koná v Oderských vrších v katastru obce Radkov, která leží na cestě mezi městy Opava – Melč – Vítkov. K ubytování slouží stany typu Osada na dřevěných podsadách vybavených molitanovými lehátky. K dispozici jsou karimatky a spací pytle (15 ks jako přistýlka nebo náhrada). Tábor má polní kuchyň, suché WC, vlastní zdroj tekoucí studené a teplé vody, vytápěnou jídelnu s pevnou střechou, základní sportovní vybavení a školeného zdravotníka.

Hlavní náplní tábora je celotáborová hra a výpomoc dětí při zabezpečování denního provozu tábora. Např. nákupy v obchodech, příprava dřeva pro kuchyň, služby v kuchyni a příprava her.

Možnost koupání v řece Moravici. Na vlastním přírodním hřišti se hraje odbíjená, ringo, kopaná a badminton. Na louce za tábořištěm pak skupinové táborové hry.

Turistické výlety do blízkého okolí jsou nedílnou součástí tábora.

Strava 5x denně je připravovaná také za pomoci dětí v táborové kuchyni.

Zdravotní péči zajišťuje školený zdravotník. V případě nutnosti lékařského ošetření je zajištěn odvoz táborovým vozidlem do nemocnice Opava nebo lékař Vítkov.


Podrobné vyúčtování nákladů obdrží každý účastník po skončení tábora.
V případě kratšího pobytu dítěte na táboře se vrací pouze náklady na jídlo.
Režijní náklady (traktory, autobus apod.) se musí uhradit.


PŘÍSTUP K TÁBORU


Autem nejlépe po trase Opava (Hradec nad Moravicí) -> Melč -> Radkov.

Autobusem z Opavy na Vítkov - přes Radkov. Z Ostravy i vlakem do Opavy.

Z Radkova pak pro všechny - pěšky po modré značce směr Žabí údolí a asi 1,5 km po šotolinové cestě, která bude značena.

Žádáme rodiče o dodržování tohoto postupu, máme pak problémy s lesní správou LČR.


ADRESA TÁBORA


LT VATRA
Jméno a příjmení
747 83 Radkov u Vítkova


Odjezd na tábor je autobusem 3.7.2023 v 8:00 od nádraží ČD Ostrava - Vítkovice.
Příjezd z tábora 15.7.2023 okolo 12:30-13:00 před nádraží ČD Ostrava - Vítkovice.


Každý účastník tábora podléhá Táborovému řádu a podrobí se všem pokynům hlavního vedoucího tábora. Hrubé porušení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Kdo opustí tábor bez vážného důvodu, ztrácí nárok na vrácení části táborového poplatku a vrací se domů na vlastní náklady.


Tábor
Copyright © 2015 TOM 4319 VATRA | Všechna práva vyhrazena