TÁBOROVÝ ŘÁD


 1. Všichni účastníci tábora jsou povinni dodržovat obecně platné ustanovení občanského zákoníku a to především § 9 a 422.
 2. Všichni účastníci tábora jsou povinni dodržovat denní režim a pokynů vedoucího tábora, nebo jím pověřených družinových vedoucích.

Povinnosti vedoucího

 1. Vedoucí družin jsou povinni seznámit se se zdravotním stavem svých svěřenců podle výpisu ze zdravotní karty dítěte. Nesmí mu zadávat úkoly v rozporu s jeho zdravotním stavem. Je povinen před započetím sportovní, nebo pracovní činnosti přihlédnout k jeho okamžitému zdravotnímu stavu.
 2. Před započetím sportovní činnosti děti poučit o základních požadavcích na činnost, seznámit je se základními pravidly, informovat je o případných rizicích a vykonávat při této činnosti nad dětmi dozor. Sportovat pouze na vhodné ploše, dbát na pořádek a přiměřenou kázeň.
 3. Před započetím pracovní činnosti děti poučit o základních požadavcích na činnost, seznámit je s bezpečnými pracovními postupy a práci přidělovat s ohledem na duševní a fyzickou vyspělost dětí. Při plnění zadaných úkolů na děti dohlížet a zabránit tak případným mimořádným událostem. Dbát na pořádek, používat pouze zkontrolované a nepoškozené nářadí. Po ukončení práce uložit používané nářadí do stojanu, nebo police.

Povinnosti dětí

 1. Drobné úrazy a zdravotní potíže ihned hlaste svému vedoucímu, nebo táborovému zdravotníkovi. Pozor na klíšťata, přítulná divoká či uhynulá zvířata, neznámé lesní plody. Pohybujete se v neznámém prostředí.
 2. Ve stanech udržujte po celý den pořádek. Ve stanu nic neupravujeme. Mokré šaty a obuv odevzdejte sušení v kuchyni. Do jiných stanů vstupujte jako hosté, pouze se svolením jeho uživatelů. Ztrátu svých věcí ihned hlaste vedoucímu.
 3. Vybavení tábora slouží všem, proto nic úmyslně nepoškozujte. Poškození ohlaste vedoucímu družiny, nebo tábora. Ti zajistí vhodnou opravu poškozené věci.
 4. Bez svolení vedoucího nesmíte do hospodářského stanu „hangáru“ a vynášet z něj jakékoli věci.
 5. Dodržujte úzkostlivě osobní hygienu a pořád se umývejte mýdlem v umývadle. Před jídlem, po práci nebo sportu, po WC. Z hygienických důvodů je možno k pití používat pouze vlastní hrníček a nápoje z kuchyně, nebo zakoupené v obchodě.
 6. Je zakázáno pít vodu z potoka, nebo si dělat z nepřevařené vody pití. Například šumáky, Tang a podobně. Je zakázáno chladit nápoje v potoce.
 7. Konzumujte pouze jídlo připravené v táborové kuchyni a jezte v jídelně. Zbytky jídla dávejte do odpadků a neodnášejte je do stanu. Totéž platí o pití.
 8. Spory s jiným účastníkem tábora vyřešte s pomocí vedoucího a nikoli osobními souboji na život a smrt. Pobyt na táboře má být příjemným zážitkem a vzpomínkou, ne něčím co se nemá opakovat.
 9. Je zakázáno rozdělávat v táboře a jeho okolí otevřený oheň, ve stanu svítit, nebo topit svíčkami apod. K tomu je baterka a spacák navíc.
 10. Práce není trest. Každý pomáhá podle svých možností a táborového programu.


BEZ VĚDOMÍ A SVOLENÍ VEDOUCÍHO NESMÍŠ OPUSTIT TÁBOR.
MÁME ZA TEBE ODPOVĚDNOST PŘED TVÝMI RODIČI A ZÁKONEM !!!
Copyright © 2015 TOM 4319 VATRA | Všechna práva vyhrazena