HISTORIE

Oddíl pořádající tento tábor vznikl v Ostravě – Hrabůvce 24.4.1968 jako 63. oddíl Junáka. Svůj první tábor jsme pořádali v létě roku 1969 v nedalekém údolí řeky Moravice v místě zvaném Hanzlův mlýn. Zřícenina tohoto mlýna leží na levém břehu řeky mezi Podhradím a břidlicovým lomem Staré Těchanovice. Údolím pravidelně přelétával poměrně vzácný pták, který zde v korunách stromů i hnízdil a dal tomuto místu i jméno „Údolí černého čápa“.

První tábor byl postaven z různých turistických stanů s podlážkami, celtových vojenských stanů a jako jídelna sloužila konstrukce přikrytá plachami. Druhý tábor již měl stany – jehlany na dřevěných podsadách. Ty byly vyrobeny z části starých dřevěných beden, z části z odkor. V podstatě všechen táborový materiál se uschovával v lese, kde byla i polní kuchyně a latríny. Spalo se na slamnících vycpaných senem z pokosené trávy před zahájením tábora, spací pytle byly většinou půjčené. Skautské středisko v Hrabůvce bylo velmi početné, a tak se zde konaly nejméně dva turnusy. První turnus skauti, druhý turnus skautky. Později jsme vše začali odvážet do hasičárny v Radkově. Po zákazu Junáka byla založena pionýrská skupina Vatra, která pokračovala v činnosti 63. oddílu i v táborech. V té době se o chod oddílu i táborů nejvíce zasloužili Šmudla – Nohel Josef, Joska – Týn Josef, Kajman – Lesničák Karel, Kerim – Schmid Miroslav, Magi – Trojka Drahomír, Magitko – Trojka Mojmír a mnoho dalších (Čochtan, Stanko, Fikus, Pulec, Čáp, Bimbo, Karlos atd.) Starší z různých důvodů končili, ale vyrůstaly nové generace členů oddílu, které navazovaly na práci svých předchůdců. Po dvaceti letech se tábor v zájmu ochrany přírody a vyhlášené oblasti klidu na Moravici přestěhoval na své nynější místo, na Melčský potok. Přestěhováním jsme přišli o krásné koupání v řece i v bývalém mlýnském náhonu - Akváriu, o Poradní a Upíří skálu, o Hrádek, o Černou vodu a podobně.

Na novém místě jsme se ale rychle zabydleli. Nová louka nám poskytuje dostatek místa pro stany, hřiště i táborový kruh. Mohli jsme zde postavit kuchyň společně s jídelnou s pevnou střechou, vybudovali jsme studánku se samospádem. Poskytuje dostatečné množství vody na vaření, mytí i koupání ve sprše. Výdobytky civilizace zastupuje agregát na el. proud, přístupová cesta těsně k táboru. V okolí jsou stejně jako na Moravici štoly po těžbě břidlice, zámecké sádky pro ryby, papírenský splav v Žimrovicích, zřícenina hradu Vikštejn, či zámek v Dubové.

Co se nezměnilo, jsou lidé v Radkově. Vždy nám v případě nutnosti ochotně pomohli. Ať to kdysi býval předseda MNV p. Urban, vedouví statku p. Haubelt, mechanizátor p. Škrobánek, traktoristé Kuník, Pavke nebo Vymětalík, v obchodě pí. Slunská nebo Urválková. S pomocí starosty obecního úřadu p. Šroma jsme zdolali i povodeň 1997. Ani na pracovníky Lesů České republiky jsme neměli smůlu. Připomeňme si jména Salva, Bolf nebo Dostál.

Méně vzdálenou historií oddílu, táborů i její dnešní součastnost spoluvytvářeli Tom – Michalík Antonín, Tygr – Kocourek Petr, Komanč – Laryš Dušan, Kakajko - Jirsa Vladimír, Žalpa – Paulovič Milan, Kluk – Klukavý Tomáš a spousta dalších. Ti, na než jsem na těchto dvou stránkách zapoměl mi jistě odpustí. Vždyť za 37 let v oddíle a na táborech jsem poznal stovky kluků a holek, kteří byli mými kamarády a mnozí jimi jsou dodnes. A jsou zde se mnou i letos na táboře.

V současnosti jsme členy A-TOM, asociace turistických oddílů mládeže, podrobnosti si můžete najít na www.a-tom.cz. Možná se to na první pohled nezdá, ale ve zdejší přírodě jsou zajímavosti, chránění živočichové a rostliny. Přeji všem letošním účastníkům, aby jste si zde našli své nové kamarády a to nejen na táboře, ale ať Vám přátelství vydrží i po něm. Příjemné vzpomínky na tábor neovlivňuje pěkné počasí, zima nebo déšť. Je to pestrý program a činnost, dobrá celotáborová hra – to se Vám pokusíme zajistit. Zůstávají vzpomínky na kamarády, napínavé hry, drobné příhody a události.

Přeji Vám všem příjemný pobyt na letoším táboře.


40-tý tábor Vatra


V roce 2008 se uskutečnilo setkání u výročního ohně.
Copyright © 2015 TOM 4319 VATRA | Všechna práva vyhrazena