CELOTÁBOROVÁ HRA - ARCHIV


2011 - Cesta kolem světa za 80 dní

Tento slavný román Jules Verna se stal inspirací pro celotáborovou hru 2011. Příběh nás začíná i končí v Anglii 19.století a zavede nás do všech koutů tehdy známého světa.

Cesta kolem světa za 80 dní

Gentleman Phileas Fogg, člen Reformního klubu uzavírá sázku se svými "karetními" přáteli o to, že vykoná cestu kolem světa za osmdesát dní, když vyhraj získá 20.000 liber šterlinků, ovšem když prohraje, ztratí celý svůj majetek.

Vydá se tedy ještě téhož dne na cestu se svým novým sluhou Jeanem Proklouzem. Jeho cesta vede z Londýnského nádraží, vlakem a lodí přes Brindisi a Mont Cenis do Suezu, odkud bude pokračovat do Bombaje lodí, z Bombaje do Kalkaty železnicí, z Kalkaty do Hongkongu lodí, z Hongkongu do Yokohamy lodí, z Yokohamy do San Franciska, ze San Franciska do New Yorku vlakem a z New Yorku do Londýna lodí a železnicí, to vše sečteno podtrženo za 80 dní.

Po cestě zažije mnoho dobrodružství, vysvobodí krásnou Audu ze spárů náboženských fanatiků v Indii, se kterou se po návratu i ožení. Při jeho dobrodružství ho pronásleduje detektiv Fix, který si myslí, že Fogg je zloděj, na kterého je vypsaná odměna, za ukradení 50.000 liber šterlinků z londýnské Bank of England.

Svůj zápas s časem začal 2. října ve tři čtvrtě na devět, musí tedy přijet zpět do 21. prosince do tři čtvrtě na devět. Panu Foggovi se vlastně cesta ani moc nevyplatila, vyhrál sice 20.000 liber, ale na výdaje upotřebil skoro 19.000 liber. Dokázal však nemožné, přivezl si manželku a k samotné cestě použil kromě vzdušných téměř všechny dopravní prostředky - od sání, přes lodě, vlaky až po slona.


2010 - Divoký západ

Divoký západ je směsicí historie, mýtů, legend, příběhů, domněnek a kultury týkající se území dnešních západních států USA v 19. století v době mezi občanskou válkou a rokem 1890.

Divoký západ

Tehdejší prostředí se vyznačovalo ozbrojenými srážkami zemědělců, honáků krav - kovbojů, původních Indiánů, obchodníků a vládou. Někdy se tato doba označuje také jako „západní občanská válka o začlenění“, která v tomto regionu ustavila vliv úřadů Spojených států. Malé války o pozemky mezi osadníky byly běžné, stejně tak jako korupce a spravedlnost.

Protože divoký západ posloužil jako prostředí mnoha fiktivním příběhům, stal se tento region této doby po celém světě populárním a je inspirací také pro letošní celotáborovou hru ve stylu westernových příběhů.

Cílem celotáborové hry bude prožít pouť přistěhovalců, zemědělců a honáků krav, založit vlastní farmu, vybudovat a rozvíjet prosperující město a v neposlední řadě vyhrát boj o udělení statutu hlavního města nového státu na divokém západě.

Při hrách a táborové činnosti budou rozvíjeny všechny důležité vlastnosti dětí:

 • spolupráce jednotlivců
 • ochota pomáhat ostatním
 • vzdělání
 • fyzická kondice
 • rozvoj znalostí dětí o životě v přírodě
 • motivace získávání znalostí a dovedností

Náplní hry, kromě každoročních bojovek a úkolovek, bude stavba fungujícího města. Stavba každé budovy je podmíněna několika faktory - zaplacením její výstavby - dodáním surovin - stavbou budov, které jsou k této budově předepsány - a konečně obsazením budovy kvalifikovanou pracovní silou (táborníkem). Každá budova musí být obývána některým členem osídlené oblasti. Ke každé budově se požaduje určité penzum znalostí, které musí její obyvatel mít. Vzhledem k tomu, že jednotliví účastníci jedoucí na tábor mají rozdílné znalosti, bude zajištěno rovnoměrné rozvrstvení členů osídlené oblasti po jednotlivých budovách, aby bylo v rámci možností vyvážené.

Mezi základní budovy a obory činnosti patří: Farma, Saloon, Dřevorubec, Kovárna, Kostel, Pošta, Nemocnice, Obchod, Banka, Dostavník, Železnice, Hotel, Pila, Mlýn, Důl, Šerif, Hřbitov, Škola, Univerzita … Hlavní město

Mezi jinými budou náplní hry jako: Desperáti, Tetraedry, Bandita na útěku, Orlí vejce, Dřevorubecká olympiáda + sázková kancelář, Provaz z přírodnin – Opratě k dostavníku, Útěk před bandity, Zneškodňování min, Závody slepců - Slepý barman, Zhasínání ohňů – Oheň ve městě, Duatlon. Odchyt krav, Krocení mustangů, Kdo zabere největší území, Byrokracie – Národní parky, Stavba velké vázané šibenice, Tenisák na stole – Joe´s Run, Běh ve smrtonosné uličce – Cesta na divoký západ, Wells ´n´ Fargo - Otáčející se kola dostavníků, Cesta za bludičkou – Cesta do Eldoráda, Pistolnický souboj, Nákladové prostory - Železnice, Casino, Magnetické horniny - Valouny ze zlatého dolu,


2009 - Čínská říše Ming

Hra je vsazena do období kdy byla velká Čínská říše ve svém rozkvětu.

Čínská říše Ming

Celá hra je pojata asi takto:

Čínský císař má tři syny (synové představují družiny). Protože je velice starý, zaučuje své syny do císařských povinností. Hlavní generál armády si ale myslí svoje a zařídí předčasnou smrt samotného císaře. Poté se nechá sám vyhlásit nástupcem vlády. V dříve prosperující říši zavládne chaos. Generál se takto rozhodne proto, že je císař již moc starý a rozděluje moc říše na tři syny. Podle něj je to špatně a nástupci by se nikdy nedohodli. Sdělí proto synům, ať se nepletou do řízení říše a odejdou na svá hraniční panství. Synové se ovšem nedají zastrašit a ve vyhnanství, na samotném okraji otcovy bývalé říše, hluboko v horách, budují pevnosti, aby měli odkud začít protiofenzívu. Snaží se na svou stranu získat obyvatele své země, která se díky změně vlády dostala do anarchie a upevnit tak své postavení. Po návratu do říše se svou nepočetnou družinou snaží pomáhat v jednotlivých provinciích (kantonech) a porazit vojska nepřátelského generála. V každém kantonu žijí různí obyvatelé, které sužují různé problémy. Družiny budou muset pomáhat farmářům říše, pěstitelům rýže, mořeplavcům, chudým horským vesnicím. Budou provincie chránit před generálovými vojáky a budou plnit nejrůznější přání tamních vládců. Vítěz územních bojů se stane císařem a druhý se stane generálem armády.

Cíle tábora:

 • odepřít si
 • sebekázeň
 • zlepšit vztahy
 • překonávání hranic
 • vztah k přírodě
Copyright © 2015 TOM 4319 VATRA | Všechna práva vyhrazena